Izobraževalni program Društva za marketing Slovenije
Obišči stran društva →
KRAJ
ČAS
JANUAR - JUNIJ 2018

Drugi del Marketinške akademije je namenjen individualnemu delu s poudarkom na mentorskem odnosu in s končnim ciljem prijave projekta za marketinški talent leta.

NAMEN MENTORSKEGA PROGRAMA: Osnovni namen mentorskega programa je povezati udeležence Marketinške akademije z izkušenimi strokovnjaki, ki bodo mentorirancu s svojim znanjem pomagali pri razvoju kompetenc in reševanju izzivov na izbranem strokovnem področju, obenem pa bodo skrbeli za prenos izkušenj in dobrih praks med generacijami in industrijami.

POGOJI: udeleženec mora za prijavo za mentorski odnos izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Obisk vsaj 80 % predavanj Marketing TOPX
  • Udeležba na dvodnevni delavnici (Junijska delavnica na Bledu)
  • Udeležba na enodnevni delavnici (Zgodbarjenje)

IZBOR MENTORJA: vodstvo Marketinške akademije pripravi seznam mentorirancev, ki dosegajo kriterije in uskladi povezave mentorirancev s potencialnimi mentorji, pri čemer upošteva interesna področja kandidatov za mentorirance. Prvi korak je povezava mentorskih parov med seboj.

NAČIN DELA:

  • Vodstvo marketinške akademije poskrbi za povezavo med mentorjem in mentorirancem.
  • Vsak mentoriranec v obdobju do junija 2018 z mentorjem opravi najmanj 4 individualna mentorska srečanja, termine si izbereta mentor in mentoriranec po lastnem dogovoru. Pobudnik za sestanke je mentoriranec.
  • Mentoriranec za prvo srečanje pripravi konkretna vprašanja oz. pripravi osebne izzive, ki jih želi reševati in razvijati, mentor pa naredi konkretna priporočila za delo.
  • Mentor glede na postavljena izhodišča poda nek izziv oz. nalogo, ki ga mora mentoriranec v skladu z dogovorom rešiti. Mentorji skušajo mentorirance izzvati z vprašanji, ki jih lahko konstruktivno spodbudijo k razmišljanju in razvoju.
  • Delo lahko poteka v obliki pogovorov, lahko pa se pripravi konkreten projekt, na katerem bo delal mentoriranec. Projekt ni obvezen za uspešen zaključek mentorskega programa, je pa nujen pogoj, če želi udeleženec prijaviti za marketinški talent leta – ki ga bomo izbrali med udeleženci 1. generacije Marketinške akademije.
  • V skladu z lastnimi možnostmi in željami mentorirancem poleg izkušenj in nasvetov pomagajo tudi na druge načine: npr. s posredovanjem poslovnih kontaktov, s povabilom na kakšen sestanek oz. drug dogodek, ki je lahko zanimiv z vidika učenja, navezovanja stikov itd.
  • Mentorstvo se zaključi v začetku junija 2018.

Predavatelji

DMS
Društvo za marketing Slovenije

Ostali predmeti akademije:

Akademija za mlade marketinške talente

Akademija za mlade marketinške talente

Marketinške Akademije