Izobraževalni program Društva za marketing Slovenije
Obišči stran društva →

Lovro Gruden je študiral ekonomijo, smer finance in bančništvo ter diplomiral na temo uporabe orodij za analizo intrgovanje s finančnimi inštrumenti na kapitalskih trgih. Kot študent je naprej v družbi za upravljanje premoženja analiziral strukture vzajemnih skladov, potem pa v družbi za proizvodnjo telekomunikacijske opreme pripravljal finančne analize, investicijske načrte, upravljal z denarnimi tokovi in svetoval vodstvu glede odločitev na podlagi finančnih izkazov. Leta 2012 je zmagal na natečaju Manager prihodnosti ter se preko tega pridružil podjetju A.T.Kearney in sodeloval na projektih optimizacije logistike, prestrukturiranj, optimizacije procesov, M&A in drugih projektih. Od leta 2014 je član ekipe poslovnega svetovanja v družbi Pristop, kjer se večinoma ukvarja z optimizacijo procesov, prodajnimi strategijami, priprave taktik na podlagi velike količine podatkov in drugimi projekti, ki jih opravlja za večja podjetja v regiji znotraj različnih industrij. Ključna dodana vrednost za predavanje je vsekakor njegov širok spekter znanja z različnih področij, tako financ, kot marketinga, logistike, razvoja, IT in razumevanje kako odločitve enega oddelka vplivajo na delovanje drugih ter kako jih primerno usklajevati.

Predmeti, ki jih uči:

Lovro Gruden

No courses with this teacher yet.